Stubovi, španeri, lanci, sajle

Stubovi, španeri, lanci, sajle

STUBOVI

(a) Stub metalni plastificiran Ø 5/4" različitih visina:

  • 1.50 m - (za ogradu visine od 1.0 m do 1.2 m)
  • 1.75 m - (za ogradu visine od 1.2 m do 1.5 m)
  • 2.00 m - (za ogradu visine od 1.5 m)
  • 2.50 m - (za ogradu visine od 2.0 m)

(b) Betonski stubovi:

  • Stub betonski 7×7×205 cm
  • Stub betonski 7×7×250 cm

Betonski stub je visoko kvalitetne izrade sa trostruko upredenim čeličnim žicama, poseduje elastičnost koja doprinosi dužem veku trajanja i nije sklon pucanju pri velikim opterecenjima...

ŠPANERI

Španeri manji, veći, za sajle i razne namene...

LANCI, SAJLE, KANAPI i UŽAD

Lanci, sajle, kanapi i užad za raznih veličina/dužina i namene