Adresa: 21000 Novi Sad, Rumenački put 53b
PIB: 107567833
tel. +381 21 6612784
  +381 61 6133301
e-mail:
 
web: www.ferodm.rs

 

"Osnivanje maloprodajnog objekta i formiranje specijalizovane prodavnice u vidu gvožđare-farbare bio je logičan potez osnivača koji je dugo godina usko povezan sa proizvodnjom svih žičanih proizvoda, raznih mreža (sita) i eksera. Sve je počelo samo idejom, a onda i realizacijom 2012. godine. Trenutno imamo troje zaposlenih, a ako bude mogućnosti taj broj će se u budućnosti povećavati..."

 

Prodajni objekat je površine 35m2, a raspolažemo sa istom tolikom površinom magacinskog prostora.

 

"U ovom trenutku raspolažemo sa preko 3000 artikala, a u ponudi možemo posebno istaći žičane proizvode, koje odmeravamo po želji ili se poručuju i izrađuju po specijalnim zahtevima cenjenih potrošača."

 

 

MISIJA I CILJEVI

Naša misija je svakodnevna težnja za proširenjem kako asortimana tako i usluga.

Proširenje tržišta i povećanje broja kupaca.

Konkurentnost na tržištu i odgovarajuća dobit.

Naš cilj je da imamo zadovoljne kupce i to smatramo našim najvećim uspehom.

Zaposlenima težimo da omogućimo primeran i odgovarajući socijalni status.

 

SRDAČNO VAŠA